/Intercity Real Estate Management is sponsor van Surfkids

Intercity Real Estate Management is sponsor van Surfkids

Surfkids is een online interactief platform inclusief een magazine dat elk kwartaal gratis aan kinderen in ziekenhuizen wordt aangeboden. Het magazine bevat voornamelijk educatieve, fun en informatieve content. Het wordt viermaal per jaar uitgegeven en zal gevuld worden met relevante thema’s zoals bijvoorbeeld Pasen, Zomervakantie, Halloween en Kerst. De website, het interactieve platform, zal als verlengstuk fungeren. Daarnaast kunnen er games worden gespeeld die zowel amusement als educatieve eigenschappen zullen hebben. Het is de bedoeling dat de content naar mate de tijd vordert steeds uitgebreider en gevarieerder wordt.

http://www.surfkids.nl/http://www.mmpbv.nl/

2017-03-08T08:24:23+01:00