/Coronavirus en de consequenties voor onze dienstverlening.

Coronavirus en de consequenties voor onze dienstverlening.

Het coronavirus raakt ons allemaal en noodzaakt ons om maatregelen te nemen. Bij het nemen van maatregelen staat de gezondheid van onze medewerkers en klanten op de eerste plaats. Wij volgen daarom de adviezen van de RIVM/Overheid en afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er door ons aanvullende maatregelen genomen moeten worden. De bezetting van onze kantoren hebben wij om gezondheidsredenen beperkt een deel van onze collega’s werkt dan ook thuis. We trachten onze kantoren zo lang mogelijk open te houden en hanteren hierbij de normale werktijden. Wel vragen wij u zo veel mogelijk via de email en/of telefoon contact op te nemen.

Met uw medewerking en begrip, zijn wij samen in staat om deze bijzondere situatie verantwoord door te komen.

2020-03-16T09:35:35+01:00