/Aanbesteding bedrijfsrestaurant Brain Gate Building

Aanbesteding bedrijfsrestaurant Brain Gate Building

HOOFDDORP 25 mei 2020 – De exploitatie van het bedrijfsrestaurant in het kantoorpand aan de Rivium Boulevard 301 te Capelle a/d Ijssel (18.738,08 m² BVO) is vanaf 1 april 2020 uitbesteed aan de Compass Group.

Onderdeel van het levering en dienstenpakket is de exploitatie van het bedrijfsrestaurant waarvan alle huurders en externen zoals bezoek van het vergadercentra gebruik van kunnen maken. De nieuwe overeenkomst kwam tot stand na een uitgebreid aanbestedingstraject welke in opdracht van de gebouweigenaar werd begeleid door E. Dekker (Technical Manager) van Intercity Real Estate Management. Laatstgenoemde heeft per eind december 2019 dit object aan de portefeuille toegevoegd gekregen en is sindsdien verantwoordelijk voor het commercieel, technisch en financieel beheer.

De Compass Group verzorgd sinds 2016 de exploitatie van het bedrijfsrestaurant wat kort geleden volledig gerenoveerd is. In het aanbestedingstraject is o.a. gekeken naar het aanbod, de prijsstelling, optimalisering van processen en werkmethodes alsmede de inzet van uren.

Ten opzichte van de voorgaande overeenkomst wordt hiermee een besparing van bijna 40% gerealiseerd. Graag bedanken wij Eline van den Hoven (Business Consultant Eurest Food) voor de prettige samenwerking.

2020-06-02T08:48:11+02:00